Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Maoni Ya wadau kuhusiana na Huduma na Ripoti za Ukaguzi za Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali

NAOT LOGO.png

Maoni ya Wadau Kuhusiana na Huduma na Ripoti za Ukaguzi za Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG).

Dodoso la Kiswahili
1

Jina (Hiari): 

2

 Namba ya Simu (Hiari): 

(This question is mandatory)
3

Jinsia

(This question is mandatory)
4

Umri

(This question is mandatory)
5

Kiwango cha Elimu

(This question is mandatory)
6

Mkoa uliopo (Chagua kwenye orodha)

(This question is mandatory)
7

Hali ya Ajira

(This question is mandatory)
8

Sekta unayofanyia kazi (Kama Nyingine tafadhali eleza)

(This question is mandatory)
9

Je, umewahi kutumia au kusoma Ripoti za Ukaguzi zilizotolewa na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali?

(This question is mandatory)
10

Kwa maoni yako, je, Ripoti na Huduma za Ukaguzi zinapatikana kwa urahisi?

(This question is mandatory)
11

Je, una maoni gani kuhusu ubora na umuhimu wa Ripoti na Huduma za Ukaguzi?

(This question is mandatory)
12

Je, kuna maeneo yoyote unayopendekeza yaboreshwe katika Ripoti za Ukaguzi?

 Kama Ndio tafadhali andika kwenye kisanduku maoni yoyote ya ziada unayoweza kuwa nayo kuhusu Huduma au Ripoti za Ukaguzi)

(This question is mandatory)
13

Ni yapi maoni yako kuhusiana na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kuwashirikisha Wadau wake katika utoaji wa Huduma za Ukaguzi pamoja na usambazwaji wa Ripoti za Ukaguzi? 

Tafadhali chagua jibu sahihi:

(This question is mandatory)
14

Je, una mapendekezo gani ya kuboresha njia za mawasiliano zinazotumika na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi katika kuhudumia na kuwasiliana na Wadau wake?

Tafadhali chagua jibu moja sahihi:

(This question is mandatory)
15

Je, ni mikakati ipi inaweza kutumika na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi katika kuboresha ushirikishwaji wa Wadau wake katika kuboresha kazi za Ukaguzi?

Tafadhali chagua jibu moja sahihi:

(This question is mandatory)
16

Je, ni changamoto ipi inaweza kukwamisha mchakato wa ushirikishwaji wa Wadau kwenye kutoa Huduma za Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi?

Tafadhali chagua jibu moja sahihi

(This question is mandatory)
17

Je, una maoni au mapendekezo yoyote ya ziada ambayo ungependa kuyawasilisha ili kuboresha ushirikiano baina ya Wadau na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi?

Tafadhali chagua jibu moja sahihi:

18

Tafadhali andika maoni yoyote zaidi ambayo unaweza kuwa nayo kuhusu huduma za Ukaguzi na Ripoti za Ukaguzi